Pojištění

Naprostá většina našich klientů k nám prvně přišla s negativním přístupem k jakémukoli druhu pojištění. Tyto špatné zkušenosti získali kvůli nedostatečnému vysvětlení a často i neznalosti distributorů pojištění, finančních poradců. Klienti by neměli pojištění vnímat jako svého nepřítele a vyhozené peníze, ale sami by si měli uvědomit jeho podstatu a účel. I přes prvotní negativní zkušenosti od nás klienti po první společné schůzce odchází naprosto uvědomělí a sami vždy pochopí důležitost a význam pojištění.

Z čeho plyne tak velký odpor českého národa k pojištění? Klienti bohužel často šetří v oblastech, kde to není příliš vhodné. Vzhledem k finanční náročnosti pojištění pak záměrně poníží pojistné částky, limity na minimální. V případě nějaké nenadálé životní situace pak dojde k neuspokojivému plnění ze strany pojišťovny, a to právě z toho důvodu, že klienti jsou na daná rizika kryti nedostatečně. Následně přichází vlna kritiky – nejprve na dotyčnou pojišťovnu, následně na poradce, který jim konkrétní pojistnou smlouvu sjednal a nevysvětlil nebezpečí příliš nízkých limitů. Tyto negativní zkušenosti pak vyústí v obecný odpor k celé pojišťovací branži.

Naši klienti k nám často přichází právě na základě podobné prožité situace. Vzhledem k tomu, že téměř každá domácnost má dnes nějaké povinné závazky, dochází při nečekané životní situaci (úraz, nemoc, havárie auta, požár domu apod.) právě kvůli nedostatečné výplatě pojistného plnění ze strany pojišťoven k vyčerpání rodinných rezerv. Bohužel průměrná česká rodina disponuje finanční rezervou na pouhé tři měsíce. Pokud se tedy jedná o delší výpadek příjmu do rodiny, případně vyšší náklady na opravu poškozeného majetku, často sáhnou po nejdostupnějších finančních produktech na trhu – kontokorentech a kreditních kartách. V případě přetrvávajícího nedostatku finančních prostředků řeší situaci dalšími novými úvěry, většinou s horšími úrokovými sazbami a podmínkami. Bohužel tyto pak rodinný rozpočet zatíží natolik, že klienti nedokáží všechny své závazky splácet. Dostávají se tak do dluhové spirály. V tomto okamžiku nejčastěji nastupujeme my jako zachránci. Klientovy stávající půjčky sjednotíme do jednoho balíčku, kdy klient splácí měsíčně obnos, který odpovídá jeho finanční situaci (viz sekce úvěry).

Naším ideálem je zajistit Vám dostatečnou rezervu, abyste některá finančně náročná rizika mohli omezit na minimum, případně je nemuseli vůbec sjednávat. Smyslem pojistného krytí je vyrovnat Vaši potenciální finanční ztrátu, nikoli Vaše obohacení. Cílem je přestát nenadálé životní situace, které mohou následně vést k fatálním následkům v rámci Vašeho rodinného rozpočtu.

Zaujala Vás výše uvedená služba a máte zájem o další informace?

Zanechte nám prosím zprávu prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře.