Školení a vzdělávání

Poskytování školení a vzdělávacích kurzů v různých odvětvích je našimi klienty velmi často poptávaná služba. Proto jsme v posledních měsících na této oblasti výrazně zapracovali.

Nejvíce kurzů a školení nyní směřujeme do oblasti vzdělávání finančních a pojišťovacích poradců. V současné době zásadně roste poptávka po orientaci na finančním trhu a zároveň po komplexnosti a odbornosti. Každá společnost i jednotlivec nabízí svým klientům komplexní poradenství, avšak v praxi dochází ve většině případů pouze ke službám v oblasti pojištění. Vzhledem k chystaným regulacím na českém finančním trhu se pomalu ale jistě blíží konec nadprůměrných výdělků díky pojištění. Poradci, kteří tedy chtějí úspěšně fungovat i do budoucna, nyní hledají další možnosti uplatnění na finančním trhu.

Díky našim dlouholetým zkušenostem, praxi a velice zajímavému know-how pro Vás nebo celý Váš tým zajistíme vzdělání v oblasti komplexního poradenství. Díky nám získáte u Vašich klientů stabilnější a dlouhodobější obchody a vzhledem k větším realizovaným objemům u každého klienta dosáhnete vyššího obratu a tím i spokojenosti všech zúčastněných stran.

Další velice požadovanou oblastí vzdělávání je finanční gramotnost. Současná obrovská nabídka různě výhodných i nevýhodných, potřebných i nepotřebných finančních produktů představuje pro většinu Čechů nepřehledné bludiště a často past, kvůli které se často dostanou do svízelné finanční a vzápětí životní situace. Obyvatelé České republiky se bohužel pohybují na spodních příčkách světového žebříčku finanční gramotnosti. Z těchto důvodů jsme se vydali cestou školení a vzdělávání o financích a finančních produktech. Tedy cestou zvyšování finanční gramotnosti.

Co znamená vysoká finanční gramotnost?

  • Zodpovědné spravování vlastních financí a ochrana vlastní osoby (i rodiny) před zbytečnými dluhy, závazky, v horším případě neschopností dluhy splácet, exekucí, osobním bankrotem a podobně.
  • Orientace v poskytovaných nabídkách, oddělování a rozpoznání kvalitních finančních produktů od nekvalitních.
  • Odolnost vůči podvodným a zdánlivě výhodným nabídkám.
  • Střízlivé finanční úvahy a rozhodnutí podpořené dostatečným množstvím informací, případně konzultací s odborníkem/poradcem.

Školení finanční gramotnosti poskytujeme firmám, jednotlivcům i školám. Přednášky a školení se snažíme dělat maximálně poutavé – naším cílem je, aby si posluchači odnesli praktické informace použitelné pro vlastní život. Jak jsme již zmínili, nabídku kurzů a školení také neustále rozšiřujeme – nabízíme jak kurzy obecné, o finanční gramotnosti, tak kurzy zaměřené na konkrétní témata. V současné době připravujeme přednášku o správném využívání finančních i souvisejících produktů za účelem pravidelné měsíční úspory v řádu tisícikorun.

V současné době rozšiřujeme ve spolupráci s úřadem práce naše nabídkové portfolio o rekvalifikační kurzy pro zaměstnance i nezaměstnané, které jim pomohou při dalším uplatnění v pracovní sféře. Budujeme pro Vás exkluzivní vzdělávací centrum, které bude otevřeno koncem roku 2015. Zde Vám bude k dispozici velké množství kurzů různého zaměření. O dalším vývoji našich vzdělávacích programů Vás budeme včas informovat.

Zaujala Vás výše uvedená služba a máte zájem o další informace?

Zanechte nám prosím zprávu prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře.