Změna podmínek daňové uznatelnosti životního pojištění

23. 10. 2014

Věděli jste, že od ledna 2015 se mění podmínky pro daňovou uznatelnost životního pojištění? Při nedostatečné informovanosti hrozí, že bude nutné dodanit již vyčerpané daňové úlevy až 10 let zpětně.

Přejít na seznam novinek